0973.361.201 - 0165.609.3690 admin@webbachthang.com
bg-search-banner

BÁO GIÁ HOSTING DÀNH CHO CÁ NHÂN

CÁ NHÂN
VNĐ VND/Tháng
Dung lượng[SSD]
Băng Thông
Tên miền
Tên miền con
Tài khoản Email
Tài khoản MySQL
Server đặt tại
Backup
Hỗ trợ kỹ thuật
Thanh Toán
KHUYÊN DÙNG
CPU
RAM
SINH VIÊN
30000 VND/Tháng
300M
10G
1
1
1
1
Việt Nam
1/tháng
24/7
24 tháng
<100 truy cập / ngày
1 core
1024 MB
CÁ NHÂN 2
50000 VND/Tháng
750M
40G
1
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Việt Nam
1/tuần
24/7
12 tháng
< 500 truy cập / ngày
1 core
2048 MB

CÁ NHÂN
VNĐ VND/Tháng
Dung lượng[SSD]
Băng Thông
Tên miền
Tên miền con
Tài khoản Email
Tài khoản MySQL
Server đặt tại
Backup
Hỗ trợ kỹ thuật
Thanh Toán
KHUYÊN DÙNG
CPU
RAM
CÁ NHÂN 4
75000 VND/Tháng
1500M
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Việt Nam
1/tuần
24/7
12 tháng
< 1500 truy cập / ngày
2 core
4096 MB
CÁ NHÂN 5
100000 VND/Tháng
2000M
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Việt Nam
1/tuần
24/7
12 tháng
< 2000 truy cập / ngày
3 core
5120 MB
CÁ NHÂN 6
150000 VND/Tháng
3000M
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Việt Nam
1/tuần
24/7
6 tháng
< 3000 truy cập / ngày
3 core
6148 MB